måndag 25 maj 2009

Kolla in!

Har varit runt hela tomten och tagit en massa bilder. Plötsligt får jag upp denna bild av en blomstängel på rabarbern. Det ser ut som en liten gubbe, eller vad tycker ni? Faktiskt lite grotesk. Läste på nätet om denna tingest och så här säger odla.nu

Rabarber
Rheum hybridum
Polygonaceae

Utseende och ursprung. Rabarber odlades i Kina redan 3000 år före vår tideräknings början, då främst som en medicinalväxt. Till Europa kom den först under 1600-talet och till Sverige så sent som under 1800-talet. Rabarber är flerårig och klarar sig bra i de flesta svenska växtzoner. Plantan har en stor rotstock, stora blad och långa kraftiga stjälkar, rödaktiga eller gröna beroende på sort. Blomstänglarna kan bli 1-2 meter, och har grenade blomställningar med små vita blommor.

Växtplats och jordmån. Rabarber växer bra på de flesta jordar, men allra bäst växer den på en halvskuggig och lite fuktig plats med en djup, mullrik, näringsrik jord med ett pH-värde på 7,0-7,5.

Plantering. Rabarber förökar man enklast genom att dela äldre plantor. Rötterna planterar man tidigt under våren ca 5 cm under markytan, plantorna behöver ett utrymme på minst 1 kvm. Det går även att fröföröka rabarber även om det inte är att rekommendera eftersom de inte är frökonstanta.

Allmän skötsel. Ogräsbekämpning och avlägsning av blomskotten är all skötsel som krävs.

Gödsling. Rabarber är mycket näringskrävande. Före planteringen bör man bruka ner stallgödsel och sen fortsättningsvis tillföra stallgödsel eller t.ex. kompost under vintrarna.

Skörd. Under det första året bör man inte ta några stjälkar, andra året kan man ta en försiktig skörd, och först tredje året kan man ta en full skörd.

Och här en bild på hela rabarbern. Den är hur stor som helst!

Inga kommentarer: